Gå direkt till brödtext

Bild: SRF:s logotyp  

SYNSKADADES RIKSFÖRBUND

Början av brödtext.

Italien-projektet

SRF Skellefteå har under 2005 och 2006 haft ett utbyte med den italienska synskadeorganisationen Unione Italiana Ciechi (UIC). Medlemmar från distriktet Ascoli Piceno på Italiens östkust har besökt Skellefteå sammanlagt tre gånger och en grupp från Skellefteå besökte i slutet av september 2006 Ascoli Piceno. Temat för det svenska projektet, som fick namnet Employment for European Visually Impaired People (E-EUROVIP), var arbetsmarknaden för synskadade. Andelen synskadade ute i arbete är betydligt större i Italien än i Sverige och detta beror antagligen till viss del på den kvoteringslagstiftning de har.

En annan positiv överraskning under besöket var det kulturella utbudet för synskadade. De svenska deltagarna fick t.ex. besöka ett taktilt museum med bl.a. skalenliga modeller av kända byggnader som man fick känna på.

Projektet har finansierats med pengar från EU:s Leonardo da Vinci-program som administreras av Internationella Programkontoret samt ett ekonomiskt bidrag från Skellefteå kommun.

Gruppbild
Gruppbild på de nio svenska deltagarna, två personer från den italienska synskadeorganisationen samt Licia Canigol som är motsvarigheten till socialchef på provinskontoret i Ascoli Piceno. Bilden är tagen av provinsadministrationens egen journalist.

På denna sida hittar du dels den slutrapport som projektets arbetsgrupp skickat in till Internationella Programkontoret och dels några radioinslag som handlar om projektet. Vi hoppas senare även kunna lägga ut åtminstone delar av den DVD-film som spelades in under resan och som nu håller på att redigeras. Du hittar även länkar till artiklar om projektet i olika tidningar.

Denna sida har hittills haft 6977 besökare sedan 2014-10-07 (0 under det senaste dygnet och 0 under den senaste veckan).

Denna sida använder s.k. cookies, dels för att föra besöksstatistik och dels för att underlätta för dig som besökare. Klicka här för att lära dig mer om cookies.

Webmaster: David Renström