Gå direkt till brödtext

Bild: SRF:s logotyp  

SYNSKADADES RIKSFÖRBUND

Början av brödtext.

Vad är SRF Skellefteå?

SRF Skellefteå är en lokalförening av Synskadades Riksförbund, SRF, som är en partipolitiskt och religiöst obunden intresseorganisation för synskadade i alla åldrar.

Organisationen vill hävda människors lika värde oavsett funktionshinder. SRF har vid sin kongress år 2004 beslutat arbeta enligt temat vision, mål, arbetssätt.

Föreningens uppgift är att ta till vara synskadades intressen handikappolitiskt och socialt, samt att stimulera medlemmarna till ett aktivt liv.

SRF Skellefteå anordnar månadsmöten, resor och tematräffar. Föreningen håller studiecirklar i olika ämnen. Studiematerialet kan erhållas på önskat media, som storstil, punktskrift, kassett eller DAISY.

Denna sida har hittills haft 6977 besökare sedan 2014-10-07 (0 under det senaste dygnet och 0 under den senaste veckan).

Denna sida använder s.k. cookies, dels för att föra besöksstatistik och dels för att underlätta för dig som besökare. Klicka här för att lära dig mer om cookies.

Webmaster: David Renström